Karel Pokorný

akad. mal. Karel Pokorný
akad.mal@email.cz
+420 723 499 064

Narozen ve Znojmě 25.10.1952

Studium

1971 – 1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně

1979 – 1985 Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství, profesor Jan Smetana

2012 Habilitace v oboru výtvarné umění, udělení titulu docent na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě

Pedagogická činnost

Řádná výuka:

1986 – 1989 Střední průmyslová škola textilní, Brno

1990 – 1992 Střední škola uměleckých řemesel v Brně

2000 – 2007 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav kreslení a modelování

2008 – 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, vedoucí Ústavu výtvarné tvorby 

Externí výuka „Užití barev“:

1993 – 1994 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra výtvarné výchovy

1995 – 2000 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav kreslení a modelování

1997 – 1998 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor průmyslového designu

1997 – 1999 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Katedra designu

1998 – 2000 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku

1999 – 2000 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra výtvarné výchovy

2007 – 2008 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury pozemních staveb 

Nepravidelná výuka – host výuky figurální kresby:

2005, 2007 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Mohuči, Německo

2006, 2007 Univerzita užitého umění ve Vídni, Rakousko

Projekt

Autor projektu Figurama, který od roku 2000 prezentuje figurální práce jak domácích a zahraničních studentů vysokých výtvarných škol ve spolupráci s jejich učiteli, tak i práce těchto učitelů na výstavách nazvaných Artelerie.

Autor projektu Nonvizuál. Metoda kresby vnitřním zrakem zadaná kreslíři tak, aby provedl kresebný záznam vlastní figury se zavřenýma očima. Výsledek míří na posílení sebevědomí kresebným projevem a odstranění  obavy z výsledku kresby.