• 2017

    ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
    Idea výtvarného díla pro Vranovskou pláž Význam Vranovské pláže je nastaven charakterem doby. Již více, jak osmdesát let atmosféra plážového dění věrně kopíruje období společenského vzepětí i úpadku. Dobu kutilů nahradila doba stavitelů, dobu amatérů vlna profesionálů. Podoba pláže se vyvíjí s kulturou života návštěvníků a kvalitou společenských vztahů. Doba ideálů je vlastní každé mladé generaci, ovšem cíle se liší. Patří sem touha po svobodě za okupace, objevení poválečného trampingu, kulturní vlna generačního vzdoru z let šedesátých, nabourávání normalizace i současný trend popularity úspěchu. Jedno mají společné, využít odpočinek, sport a zábavu pro navazování nových přátelství. Fenomén místa si zaslouží pozornost a volba Vranovské pláže není náhodná. V každém, kdo jí prošel, zanechává pocit důležité fáze života v čase rozhodnutí, kam směřovat. Význam let Zlatých šedesátých je nesmazatelný. To potvrzuje i vznik nového spolku stejného názvu. Jeho nosnou ideou je pokračovat v kvalitě kulturního klimatu života občanské společnosti. Pochopení Vranovské pláže jako generačně kultovního místa vede jeho členy ke snaze realizovat na historickém betonovém soklu v centru pláže objekt, symbolizující pozitiva kultury mezilidské komunikace. Dílo ve své podobě reflektuje klíčový stavební prvek Vranovské přehrady, beton. Jeho odolnost dává záruku přežití a velikost objektu 2,4 x 3 x 0,33 metry kopíruje půdorys stávajícího betonového soklu. Motiv je zvolen v podobě negativu ve střední části bloku objektu. Tím je dosaženo obvodové pevnosti a zároveň se propojí efekt středového průhledu. Předpokládaná cena realizace díla je 200 000,- Kč. Autorský honorář není součástí rozpočtu, je darem autora doc. akad. mal. Karla Pokorného. Osloveni jsou majitelé pozemků Povodí Moravy a provozovatelé Vranovské pláže žádostí k souhlasu s realizací díla a technickému servisu spolkem na jejich pozemku. Termín pro zhotovení objektu je rok 2018. Míří ke dvěma výročím našeho státu. Oslavíme 100 let založení republiky a padesát let od fenomenální kulturní obrody nazvané Zlatá šedesátá. Ve snaze nepřekrývat termíny zavedených vranovských akcí s využitím shody číselné symboliky bude odhalení objektu 18. srpna 2018. Je žádoucí zajistit převod vlastnictví výtvarného díla na obecní úřad Vranov nad Dyjí, smlouvy s majiteli pozemků k souhlasu umístění díla a jeho instalace za použití techniky, včetně poskytnutí soklu bezúplatně na dobu neurčitou. Dále umožnit údržbu díla podle potřeby důvodných okolností. Statický posudek k realizaci díla a povolení daná zákonem je také úkolem spolku Z60.